Näyttelyhakemus

Näyttelyhakemus vuodeksi 2019 31.11.2018 mennessä.

Näyttelyaika on kalenterikuukausi kerrallaan ja vuokra 850 €.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa liitteinä CV ja kuvia teoksista.

Sähköisesti: erkki.kiviniemi@sanasato.net ja paula.puikkonen@gmail.com.

Postiosoite: Galleria Koppelo Kauppakatu 14 33210 Tampere


Myöhemmät ajat:

Vapaamuotoinen näyttelyhakemus liitteineen lähetetään osoitteisiin erkki.kiviniemi@sanasato.net ja paula.puikkonen@gmail.com.

Hakemuksessa tulee olla kuvia sekä kirjallinen selostus näyttelysuunnitelmasta. Vaihtoehtoisesti taiteilija voi toimittaa portfolionsa suoraan Galleria Koppeloon sen aukioloaikana.

Ennen näyttelyn pystyttämistä taiteilijan tulee esittää ripustussuunnitelma, johon galleria ottaa kantaa. Lopullisesta ripustuksesta sopivat taiteilija ja galleria yhdessä.

Näyttelyvuokra maksetaan 2 kuukautta ennen avajaisia. Se on tällä hetkellä 790 €/ kk. Vuokra sisältää tilan vuokran, päivystyksen, valaistus- ja siivouskulut. Taiteilija kustantaa julisteet, kutsukortit ja tarjoilut avajaisissa.

Näyttelystä myydyistä teoksista Galleria Koppelo perii 25 %:n provision.